dimecres, 20 de novembre de 2013

ICERI 2013... fet!!!

Avui dimecres, 20 de novembre la Nati Cabrera ha presentat (amb la naturalitat que la caracteritza) la comunicació How to carry out Masters’ Final Projects in Virtual Learning Environments for developing and evaluating competences. The e-Tutor perspective, a sisena edició de la Internacional Conference of Education, Research and Innovation (ICERI) .

La comunicació ha tingut una molt bona acollida :D

Aquí us deixem la presentació i també la referència del llibre d'actes de la conferència ho podreu trobar el nostre treball.Cabrera, N; Rodera, A. & Guitert, M. (2013). How to carry out Masters’ Final projectes in virtual learning environments for developing and evaluating competences. The e-tutor perspectiva, at the 6th Internacional Conference of Education, Research and Innovation (ICERI) celebrado en Sevilla, 18 al 20 de Noviembre de 2013 . Organizado por el IATED. Abstracts-ISBN: 978-84-616-3849-9. Proceedings ISBN: 978-84-616-3847-5.


Seguim produint!!!